Protokoll sammanträde 2019/20:6

EU-nämndens dokument 2019/20:6

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:6

DATUM

2019-10-11

TID

09.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 4 oktober 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Dokument på bordet
Utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen
– Albanien och Republiken Nordmakedonien
= Utkast till rådets slutsatser

§ 3

Utrikes frågor
Utrikesminister Ann Linde från Utrikesdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 14 oktober 2019.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 15 juli 2019
- Återrapport från informellt möte den 29-30 augusti 2019
- Aktuella frågor
- Afghanistan II
- Syrien II
- Ukraina II AM (SD)
- Turkiets provborrning i östra Medelhavet II
- Övriga frågor

§ 4

Allmänna frågor
Utrikesminister Ann Linde från Utrikesdepartementet och statsrådet Hans Dahlgren samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 15 oktober 2019.

Ämnen:
- Utvidgning och stabiliserings- och associeringsprocessen – Albanien och Nordmakedonien I

§ 5

Allmänna frågor
Statsrådet Hans Dahlgren samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 15 oktober 2019.
Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 16 september 2019
- Förberedelser inför Europeiska rådet den 17-18 oktober 2019: Slutsatser II AM (SD)
- Uppföljning av Europeiska rådet
- Övriga frågor
Seminarium om öppenhet (Bryssel den 24 september 2019)

§ 6

Allmänna frågor (art. 50)
Statsrådet Hans Dahlgren samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 15 oktober 2019.

Ämnen:
- Förberedelser inför Europeiska rådets möte (artikel 50) den 17 eller 18 oktober 2019 II

§ 7

Jordbruk och fiske
Statsrådet Jennie Nilsson från Näringsdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 14-15 oktober 2019.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 15 juli 2019
- Återrapport från informellt möte den 22-24 september 2019
- Förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden I
- Rådets förordning om fastställande för 2020 av fiskemöjligheter i Östersjön I
- EU–Norge: årliga samråd för 2020 II
- Iccats 22:a årsmöte (Palma de Mallorca den 18–25 november 2019) II
- Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken II
- EU:s skogsstrategi för tiden efter 2020 II
- Meddelande från kommissionen: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar II
- Marknadssituationen

§ 8

Justering
Uppteckningar från sammanträdena den 20 och 25 september samt protokoll från sammanträdet den 4 oktober 2019.

§ 9

(ev.) Övriga frågor
Förfrågan om möte med ledamöter från EU-nämnden har inkommit från Greklands EU-minister

Vid protokollet

Maria Eriksson

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:6

Namn

§ 1-4

§ 5-6

§ 7-8

 

 

 

LEDAMÖTER

N

N

N

 

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

X

X

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X

X

X

 

 

 

Pål Jonson (M) (Andre vice ordf.)

 

 

 

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Jessika Roswall (M)

 

 

 

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

 

 

 

Markus Selin (S)

X

X

X

 

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X

X

X

 

 

 

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

X

X

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

Tina Acketoft (L)

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

X

X

X

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

Kadir Kasirga (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

 

 

Mathias Tegnér (S)

X

O

O

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

Dag Larsson (S)

 

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

Leif Nysmed (S)

O

X

X

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

O

X

X

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

Erik Ottoson (M)

X

X

X

 

 

 

Alexandra Völker (S)

 

 

 

Teres Lindberg (S)

X

O

O

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

Anna Vikström (S)

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

 

 

Louise Meijer (M)

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

Lotta Finstorp (M)

X

X

X

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

Paula Bieler (SD)

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

Charlotte Quensel (SD)

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

X

X

X

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

X

 

 

Fredrik Malm (L)

X

X

X

 

 

Jan Björklund (L)

 

 

Vakant

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

X

X

X

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

 

 

Arman Teimouri (L)

 

 

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

 

John Widegren (M)

X

X

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

 

 

 

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.

EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:6

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v.41 samt komplettering
Samrådet avslutades den 10 oktober 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna:

Coreper II:

Dp 14: SD avvikande: vi motsätter oss avtalet som innebär viseringsfrihet.

Dp 18: nej pga dokumentet är ej tillgängligt.

Dp 19: nej pga undermålig information och avsaknad underlag.

Följande avvikande mening har inkommit från Centerpartiet

Centerpartiet har en invändning på punkt 11 på Coreper II.

Centerpartiet tycker det är synd att regeringen prioriterar ner konferensen detta år och önskar att regeringen hade dragit nytta av den nordiska kraften i Norge som värdland och Finland som ordförandeland för att säkerställa att EU vid konferensen skulle kunnat lova mer. Centerpartiet vill bland annat understryka att vi också på EU-nivå måste ta ansvar för marina områden även utanför nationell jurisdiktion. Vi hade gärna sett att mer gjordes för att uppskatta mänsklig påverkan från EU-nivån än att enkom tillföra Copernicus 4.1 miljoner euro. När det gäller marin nedskräpning utanför EU hade Centerpartiet också velat se större åtaganden från EU-nivån. Vi måste ta ett större ansvar på EU-nivå, särskilt med tanke på att vi också exporterar avfall till det globala syd.

 

Vi ser det som positivt att Norge prioriterar blue economy och maritim säkerhet. Här hade Centerpartiet också gärna sett större engagemang från Sverige och EU-nivån för att driva på en hållbar utveckling av den blåa ekonomin.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådets beslut om restriktiva åtgärder (spridning och användning av kemiska vapen) och (Nicaragua)
Samrådet avslutades den 9 oktober 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.