Protokoll sammanträde 2019/20:72

EU-nämndens dokument 2019/20:72

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:72 Telefonsammanträde

DATUM

2020-08-19

TID

10.00 – 10.47

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

§ 1

Medgivande att delta på distans
EU-nämnden medgav deltagande på distans för ordinarie ledamöter och suppleanter som framgår av närvarolistan (återfinns i bilaga 1).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Videomöte mellan EU:s stats- och regeringschefer
Statsminister Stefan Löfven m.fl. från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför extrainsatt videomöte den 19 augusti 2020.

Ämnen:

- Information och samråd inför extrainsatt videomöte mellan EU:s stats- och regeringschefer

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

V- och L- ledamöterna lämnade avvikande ståndpunkter.


Vid protokollet

Helena Fridman Konstantinidou

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:72

Namn

§ 1-2

LEDAMÖTER

N

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X*

Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.)

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X*

 

Martin Kinnunen (SD)

X*

Markus Selin (S)

X*

Ilona Szatmari Waldau (V)

X*

Jessica Rosencrantz (M)

Ludvig Aspling (SD)

X*

Maria Strömkvist (S)

X*

Désirée Pethrus (KD)

X*

Pyry Niemi (S)

X*

Tina Acketoft (L)

X*

Johnny Skalin (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

X*

Jan Ericson (M)

X*

SUPPLEANTER

Björn Petersson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Mathias Tegnér (S)

X*

Arin Karapet (M)

Björn Söder (SD)

Dag Larsson (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta Olsson (M)

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

O*

Lars Adaktusson (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Erik Ottoson (M)

X*

Alexandra Völker (S)

Teres Lindberg (S)

Pia Nilsson (S)

O*

Anna Vikström (S)

 

Johan Andersson (S)

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

Maria Stockhaus (M)

Alexandra Anstrell (M)

Mikael Damsgaard (M)

Hans Rothenberg (M)

X

Vakant

Tobias Billström (M)

Jan R Andersson (M)

Josefin Malmqvist (M)

Lotta Finstorp (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Patrick Reslow (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

X*

Linda Lindberg (SD)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

O*

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Nina Lundström (L)

Roger Haddad (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Martina Johansson (C)

Magnus Ek (C)

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C)

Jens Holm (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Daniel Riazat (V)

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Joar Forssell (L)

O*

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

Helena Gellerman (L)

Vakant

Maria Malmer Stenergard (M)

Elisabeth Svantesson (M)

John Widegren (M)

Maria Gardfjell (MP)

Karolina Skog (MP)

Ida Drougge (M)

Hampus Hagman (KD)

Ida Gabrielsson (V)

Ali Esbati (V)

Karin Rågsjö (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Lorentz Tovatt (MP)

Anna Sibinska (MP)

Mats Berglund (MP)

Emma Hult (MP)

Ulla Andersson (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Stina Larsson (C)

Håkan Svenneling (V)

O*

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.