Protokoll sammanträde 2019/20:7

EU-nämndens dokument 2019/20:7

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:7

DATUM

2019-10-16

TID

14.30 – 15.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Europeiska rådet
Statsminister Stefan Löfven m.fl. från Statsrådsberedningen samt medarbetare från Utrikesdepartementet informerade och samrådde inför möte i rådet den 17-18 oktober 2019.

Ämnen:
- Information och samråd inför Europeiska rådet den 17-18 oktober 2019

I AM (SD,V, L)Vid protokollet

Maria Eriksson

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:7

Namn

§ 1

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X

 

 

 

Pål Jonson (M) (Andre vice ordf.)

X

 

 

 

Björn Wiechel (S)

X

 

 

 

Jessika Roswall (M)

X

 

 

 

Martin Kinnunen (SD)

X

 

 

 

Markus Selin (S)

 

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X

 

 

 

Maria Strömkvist (S)

X

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

X

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

 

 

Tina Acketoft (L)

X

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

X

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

X

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

Kadir Kasirga (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

 

 

Mathias Tegnér (S)

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

Dag Larsson (S)

 

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

X

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

Leif Nysmed (S)

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

 

Alexandra Völker (S)

1

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

Anna Vikström (S)

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

Daniel Andersson (S)

2

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

X

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

Louise Meijer (M)

X

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

Paula Bieler (SD)

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

Charlotte Quensel (SD)

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Jan Björklund (L)

 

 

Vakant

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

 

 

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

 

 

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

 

 

 

 

Mats Persson (L)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

 

 

Arman Teimouri (L)

 

 

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

 

 

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

 

 

 

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl. 15.30

2) X från kl. 15.30