Protokoll sammanträde 2020/21:2

EU-nämndens dokument 2020/21:2

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2020/21:2 Telefonsammanträde

DATUM

2020-09-18

TID

09.00 – 10.57

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

§ 1

Medgivande att delta på distans
EU-nämnden medgav deltagande på distans för ordinarie ledamöter och suppleanter som framgår av närvarolistan (återfinns i bilaga 1).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Utrikes frågor
Kabinettssekreterare Robert Rydberg m.fl. från Utrikesdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 21 september 2020.

Ämnen:

- Återrapport från extrainsatt videomöte den 14 augusti 2020

- Återrapport från informellt möte den 27-28 augusti 2020

- Aktuella frågor

- Libyen
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.
V- ledamoten anmälde avvikande ståndpunkt.

- Förbindelserna mellan EU och AU
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.


- Belarus
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

- Övriga frågor

Informell lunchdiskussion om södra partnerskapet.

§ 3

Allmänna frågor
Statsrådet Hans Dahlgren m.fl. från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 22 september 2020.

Ämnen:

- Den fleråriga budgetramen

-
Förberedelser inför Europeiska rådets extra möte den 24–25 september 2020: slutsatser
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.


-
Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

-
Lagstiftningsplanering
a) Avsiktsförklaring


-
Covid-19 – EU-samordning
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.


-
Rättsstatsläget i Polen – motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EU-fördraget

-
Unionens värden i Ungern – motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EU-fördraget

§ 4

Jordbruk och fiske
Statsrådet Jennie Nilsson m.fl. från Näringsdepartementet informerade och samrådde inför möte i rådet den 21 september 2020.

Ämnen:


- Återrapport från möte i rådet den 20 juli 2020

- Återrapport från informellt möte den 1 september 2020

- Reformpaketet för GJP efter 2020. Förordningen om strategiska GJP-planer
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

- Handelsrelaterade jordbruksfrågor
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

§ 5

Justering
Protokoll från sammanträdet den 11 september 2020.

Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 11 september i 2020 (återfinns i bilaga 2).


Vid protokollet

Caroline Hägerhäll

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2020/21:2

Namn

§ 1-3

§ 4-5

LEDAMÖTER

N

N

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

X

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X*

X*

Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.)

X

X

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

Martin Kinnunen (SD)

X*

X*

Markus Selin (S)

X*

X*

Ilona Szatmari Waldau (V)

X*

X*

Jessica Rosencrantz (M)

Ludvig Aspling (SD)

X*

X*

Maria Strömkvist (S)

X*

O*

Désirée Pethrus (KD)

X

Pyry Niemi (S)

X*

X*

Tina Acketoft (L)

O*

O*

Johnny Skalin (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

X*

Jan Ericson (M)

SUPPLEANTER

Björn Petersson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X*

X*

Mathias Tegnér (S)

X

O

Arin Karapet (M)

Björn Söder (SD)

Dag Larsson (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta

Olsson (M)

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

Lars Adaktusson (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Teres Lindberg (S)

Pia Nilsson (S)

Anna Vikström (S)

O*

X*

 

Johan Andersson (S)

O*

X*

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

Maria Stockhaus (M)

Alexandra Anstrell (M)

Mikael Damsgaard (M)

Hans Rothenberg (M)

X

X

Vakant

Tobias Billström (M)

Jan R Andersson (M)

Josefin Malmqvist (M)

Lotta Finstorp (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Patrick Reslow (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

X*

O*

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

O*

X*

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X*

 

 

Fredrik Malm (L)

X

 

 

Nina Lundström (L)

O*

X*

Roger Haddad (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Martina Johansson (C)

Magnus Ek (C)

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C)

Jens Holm (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Daniel Riazat (V)

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Joar Forssell (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

Helena Gellerman (L)

Vakant

Maria Malmer Stenergard (M)

Elisabeth Svantesson (M)

John Widegren (M)

X*

X*

Maria Gardfjell (MP)

O*

X*

Karolina Skog (MP)

Ida Drougge (M)

Hampus Hagman (KD)

Ida Gabrielsson (V)

Ali Esbati (V)

Karin Rågsjö (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Lorentz Tovatt (MP)

Anna Sibinska (MP)

Mats Berglund (MP)

Emma Hult (MP)

Ulla Andersson (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Stina Larsson (C)

Nermina Mizimovic (S)

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.
EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2020/21:2

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande troliga A-punkter v 37.

Samrådet avslutades den 11 september 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande ändringsbudget 8/2020.
Samrådet avslutades den 11 september 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.