Skriftligt samråd inför beslut om storleken på den andra inbetalningen från medlemsstaterna till EUF 2016

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd inför beslut om storleken på den andra inbetalningen från medlemsstaterna till EUF 2016

Samrådet avslutades den 5 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Inga avvikande meningar anmäldes.