Skriftligt samråd inför rådets godkännande av ändringar i EU-domstolens och tribunalens rättegångsregler

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd inför rådets godkännande av ändringar i EU-domstolens och tribunalens rättegångsregler

Samrådet avslutades den 6 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Inga avvikande meningar anmäldes.