Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, om ändring av genomförandebeslut 2011/77/eu om beviljande av ekonomiskt bistånd till irland

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd till Irland

Samrådet avslutades den 2 september

Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

 

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.