Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, om genomförande av beslut 2011/273/gusp om restriktiva åtgärder mot syrien

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, om genomförande av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

Samrådet avslutades den 22 augusti

Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (MP, V)

 

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.