Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, rörande antidumpningstull vid import av glasfibervävnader från kina

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, rörande antidumpningstull vid import av glasfibervävnader från Kina

Samrådet avslutades den 1 augusti

Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.