Skriftligt samråd med EU- nämnden om en ny B-punkt för diskussion: Terrorism (på begäran av Frankrike) samt två A-punkter: 1. Rådsslutsatser (Sydsudan), 2. Centralamerikanska associeringsrådet

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU- nämnden om en ny B-punkt för diskussion: Terrorism (på begäran av Frankrike) samt två A-punkter: 1. Rådsslutsatser (Sydsudan), 2. Centralamerikanska associeringsrådet

Samrådet avslutades den 17 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande mening har anmälts.