Skriftligt samråd med EU- nämnden rörande restriktiva åtgärder (Isil och Al-Quaida resp. Ukraina inklusive komplettering om godkännande av brev och notiser)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU- nämnden rörande restriktiva åtgärder (Isil och Al-Quaida resp. Ukraina inklusive komplettering om godkännande av brev och notiser)

Samrådet avslutades den 14 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.