Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande listan för troliga A-punkter vecka 12

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande listan för troliga A-punkter vecka 12

Samrådet avslutades den 23 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

 

Följande avvikande meningar har anmälts av Sverigedemokraterna:

SD lämnar avvikande mening på 1 och 2 på Coreper I samt 6, 10, 11, 12, 13, 14 och 17 på Coreper II.

 

Följande medskick har anmälts av Centerpartiet:

Medskick coreper II pkt 17 – viktigt att det förblir rådgivande precis som regeringen påpekat.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.