Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande två annoteringar inför rådsbeslut rörande förteckning (terrorism) respektive restriktiva åtgärder (Syrien)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande två annoteringar inför rådsbeslut rörande förteckning (terrorism) respektive restriktiva åtgärder (Syrien)

Samrådet avslutades den 23 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.