Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering av A-punkt om Eurodac inför RIF-rådet den 20 juli

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering av A-punkt om Eurodac inför RIF-rådet den 20 juli

Samrådet avslutades den 20 juli. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (KD)

Avvikande mening har anmälts av KD enligt följande:

Regeringen skriver: I princip består förslaget av tre nivåer: information, förvar och tvång. Frågan om förvar och tvång har inte på något sätt problematiserats av regeringen i samråd med EU nämnden. Förvar innebär mänskligt lidande, något vi sett från framförallt Greklands asylmottagningssystem. Men även Sverige har fått kritik från Europarådets kommissionär för Mänskliga rättigheter, för att vi alltför ofta använt möjligheten till att ta asylsökande i förvar. Användningen av förvar ska enbart ske i undantagsfall och med tydliga tidsbegränsningar. Kristdemokraterna menar att detta är en fråga som mycket noggrant måste övervägas av EU. Regeringen bör särskilt uppmärksamma de farhågor som uppmärksammats i media ang. att t.o.m. familjer kan komma att sättas i häkte eller förvar. Regeringen bör driva att alternativa former till förvarstagande bör utredas och prövas. Särskilt bör beaktas utsatta grupper av asylsökande som i sitt hemland suttit fängslade och kanske då även torterats.