Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering rörande rådslutsatser om Iran inför utrikesrådet den 20 juli

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering rörande rådslutsatser om Iran inför utrikesrådet den 20 juli

Samrådet avslutades den 20 juli. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD, KD)

 

Avvikande mening har anmälts av Kristdemokraterna enligt följande:

Först och främst är informationen om rådsslutsatserna i det skriftliga samrådet i princip obefintlig. Detta trots att det är en så viktig och kontroversiell fråga. Här är det viktigt att Sverige har en fast hållning och att EU nämnden och riksdagen hålls informerade på ett bra sätt.

Regeringens ståndpunkt som redovisats i skriftliga samrådet är summarisk och uppfattas här stödja en kravlös hållning gentemot regimen i Iran.

Här hade man åtminstone behövt betona

1. Vilka garantier man fått från Iran i avtalet och vilken konditionalitet som gäller,  för att EU ska ta bort gällande sanktionsregim.

2. Hur utvärdering av avtalet ska gå till med tidsramar för detta.

3. Hur frågan om mänskliga rättigheter och demokrati ska tas vidare gentemot Iran. EU som exempelvis står upp emot dödsstraff kan inte låta denna fråga helt negligeras. Frågan om MR fanns med i tidigare ståndpunkt vid EU nämnd den 17/7. Men har inte förtydligats här, vilket beklagas.

 

Detta borde funnits med i regeringens ståndpunkt.

 

Bra att regeringen delar det utkast som finns ang RSS om Iran som skickats ut till nämnden 8.44 idag . Trots detta kvarstår mina synpunkter på vad som borde uttryckts i rådsslutsatser i enlighet med mina punkter 1-3. Detta borde regeringen drivit.

 

Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande:

 

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening i förhållande till regeringen då vi vänder oss emot GUSP och att så pass långtgående befogenheter ges till EU. Däremot välkomnar vi ett bättre internationellt samarbete med Iran.