Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering inför antagande av rådsbeslut om uppdatering av förteckning i syfte att bekämpa terrorism

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering inför antagande av rådsbeslut om uppdatering av förteckning i syfte att bekämpa terrorism

Samrådet avslutades den 22 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.