Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering inför skriftlig procedur om rådets läsning av EU:s årsbudgetförslag för 2016

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering inför skriftlig procedur om rådets läsning av EU:s årsbudgetförslag för 2016

Samrådet avslutades den 24 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (SD)

Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande:

Sverigedemokraterna vänder sig emot de utökade anslag som föreslås till de olika unionsinstitutionerna. EEAS får en rejält utökad budget, och även de andra områdena får i stort budgettillskott. Vad gäller utrikestjänsten vänder vi oss emot dess blotta existens, då detta handlar om ett rent statsattribut som inte ska finnas inom det europeiska samarbetet. Därför säger vi nej till utökade budgetposter i stort och nej till hela budgeten för utrikestjänsten. De neddragningar som föreslås inom vissa områden ser vi dock positivt på.