Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande restriktiva åtgärder (Ukraina)

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande restriktiva åtgärder (Ukraina)

Samrådet avslutades den 9 september. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande mening har anmälts.