Skriftligt samråd med EU-nämnden inför antagande av ändrade listningsskäl samt godkännande av brev och notis rörande restriktiva åtgärder (Iran)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför antagande av ändrade listningsskäl samt godkännande av brev och notis rörande restriktiva åtgärder (Iran)

Samrådet avslutades den 8 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.