Skriftligt samråd med EU-nämnden inför beslut i rådet om EU:s ståndpunkt i expertgruppen för Förenta nationernas ekonomiska kommission för den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) den 24-26 oktober i Genève

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför beslut i rådet om EU:s ståndpunkt i expertgruppen för Förenta nationernas ekonomiska kommission för den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) den 24-26 oktober i Genève

Samrådet avslutades den 14 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.