Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets godkännande av prenotifieringsbrev rörande restriktiva åtgärder (Egypten)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets godkännande av prenotifieringsbrev rörande restriktiva åtgärder (Egypten)

Samrådet avslutades den 24 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.