Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Centralafrikanska republiken)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Centralafrikanska republiken)

Samrådet avslutades den 1 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.