Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets antagande av genomförandeförordning rörande restriktiva åtgärder (Ukraina)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets antagande av genomförandeförordning rörande restriktiva åtgärder (Ukraina)

Samrådet avslutades den 3 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.