Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets antagande av handlingsplanen mellan EU och Asean

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets antagande av handlingsplanen mellan EU och Asean

Samrådet avslutades den 16 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.