Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Libyen)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Libyen)

Samrådet avslutades den 14 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.