Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande avtal mellan EU och USA om logistiksamverkan samt om förlängning av sanktioner mot Republiken Guinea

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande avtal mellan EU och USA om logistiksamverkan samt om förlängning av sanktioner mot Republiken Guinea

Samrådet avslutades den 12 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD,V)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Då vi är emot att EU får en militär roll eller förmåga anmäler Sverigedemokraterna avvikande mening på den första punkten.

 

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Vi anser att Sverige ska motsätta sig avtalet då det innebär ett utökat militärt samarbete mellan EU och USA, något vi inte vill se.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.