Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande godkännande av rådets slutsatser om Bosnien och Hercegovina

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande godkännande av rådets slutsatser om Bosnien och Hercegovina

Samrådet avslutades den 13 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.