Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådsbeslut rörande restriktiva åtgärder Ukraina (Krim/Sevastopol)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådsbeslut rörande restriktiva åtgärder Ukraina (Krim/Sevastopol)

Samrådet avslutades den 14 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.