Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådsbeslut rörande Europeiska unionens militära insats i södra centrala Medelhavsområdet (Insatsen EUNAVFOR MED Sophia)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådsbeslut rörande Europeiska unionens militära insats i södra centrala Medelhavsområdet (Insatsen EUNAVFOR MED Sophia)

Samrådet avslutades den 14 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

Vi vidhåller vår kritik mot Eunavfor, som är en militär operation och vars uttryckliga syfte inte är att rädda liv. Vi anser inte att regeringen ska ge fortsatt stöd till operationen och lämnar avvikande mening.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.