Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 36

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 36

Samrådet avslutades den 4 september. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande mening har anmälts.