Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 24

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 24

Samrådet avslutades den 16 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM (SD, V)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på 2-3, 5-7 på Coreper I samt 6-8, 12-13, 15-25, 28-32 och 36-39 på Coreper II.

 

Det är fullständigt oacceptabelt att denna mängd A-punkter skickas ut med så kort varsel så det inte finns tid att bereda frågorna fullgott. Tydligen bryr sig inte regeringen om kritik i frågan utan agerar inte överraskande som vanligt. Med hänsyn till detta kommer vi att vara avvikande på en större mängd punkter vi annars kanske inte varit det. Då vi tar A-punkterna på samma allvar som övriga frågor är detta en självklarhet för oss.

 

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet vill anmäla avvikande mening med hänvisning till att vi är emot avtalet med Turkiet och så länge som regeringen och Erdogan agerar gällande kränkning av mänskliga rättigheter och inskränkning av yttrandefrihet- fängslande av kurdiska folkvalda politiker, journalister- liksom regimens krigföring mot kurderna och belägring av kurdiska städer. Det ska inga nya delar i anslutningsförhandlingarna öppnas.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.