Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 26

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 26

Samrådet avslutades den 30 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM (SD)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler vad avser Coreper II avvikande mening på dagordningspunkterna 4 och 7-10.