Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 44 inklusive komplettering samt en annotering avseende ett avtal mellan EU och Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på momsområdet

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 44 inklusive komplettering samt en annotering avseende ett avtal mellan EU och Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på momsområdet

Samrådet avslutades den 7 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V)

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Beträffande punkt 5- Klimatfinansiering. Vi vill hänvisa till vår tidigare avvikande mening. Vänsterpartiet välkomnar att en summa nu har presenterats, men vi anser inte att beloppet är tillräckligt. Dessutom borde Sverige kräva att klimatfinansieringen helt och hållet görs med nya och additionella medel.

Ang punkt 1, Crp II. Vi anser inte att de inre gränskontrollerna borde förlängas. Den svenska ståndpunkter borde vara att motsätta sig förlängningen av dessa.