Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering från UD inför rådsbeslut rörande (Syrien)

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering från UD inför rådsbeslut rörande (Syrien)

Samrådet avslutades den 26 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.