Skriftligt samråd med EU-nämnden om en förväntad A-punkt, färdigförhandlad under förra veckans Coreper II v. 27 kompl

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om en förväntad A-punkt, färdigförhandlad under förra veckans Coreper II v. 27 kompl

Samrådet avslutades den 10 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening med hänvisning till att vi motsätter oss ansträngningar att få Makedonien som EU-medlem då landet inte lever upp till relevanta anslutningskriterier.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.