Skriftligt samråd med EU-nämnden om rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Burundi)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Burundi)

Samrådet avslutades den 21 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.