Skriftligt samråd med EU-nämnden om rådets beslut och förordning om ändring rörande särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om rådets beslut och förordning om ändring rörande särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

Samrådet avslutades den 21 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet är i grunden kritiska till listan i sin helhet och anser att PKK omgående bör strykas från listan. Detta för att främja förutsättningarna för fredssamtal i Turkiet och för att terrorlistningen försvårar kampen mot IS. PKK är en av flera kurdiska organisationer som är viktiga för att bekämpar IS.

 

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.