Skriftligt samråd med EU-nämnden om restriktiva åtgärder (Myanmar/Burma) respektive uppdatering av särskilda terrorismbekämpningsåtgärder/avlistning

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om restriktiva åtgärder (Myanmar/Burma) respektive uppdatering av särskilda terrorismbekämpningsåtgärder/avlistning

Samrådet avslutades den 20 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

 

Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande:

Sverigedemokraterna vill se att vapenembargot bibehålls gentemot Burma. Med tanke på den burmesiska statens agerande mot sin egen befolkning ska även ytterligare sanktioner införas mot ledarskiktet inom militären och affärsvärlden. Att tala om att den demokratiska processen tagit stora framsteg är att ta ifrån tårna. Snarare handlar det om att byta ut uniformen till slips och kavaj och att muta enskilda oppositionella till tysthet.