Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt v. 9 kompl

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt v. 9 kompl

Samrådet avslutades den 6 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening anmäldes av Vänsterpartiet:

Vi i Vänsterpartiet avviker på inrättandet av en stående kapacitet på strategisk nivå för operativ planering och ledning av EU:s civila och militära uppdrag och insatser.