Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt v. 40 - komplettering

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt v. 40 - komplettering

Samrådet avslutades den 10 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Sverige borde motsätta sig ståndpunkten med motiveringen att Sverige istället borde framföra att EU inte borde vara en del av en vinorganisation. Detta är något branschen borde kunna lösa själv.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.