Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt v. 40 - komplettering

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt v. 40 - komplettering

Samrådet avslutades den 10 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Sverige borde motsätta sig ståndpunkten med motiveringen att Sverige istället borde framföra att EU inte borde vara en del av en vinorganisation. Detta är något branschen borde kunna lösa själv.