Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt v. 41 - komplettering

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt v. 41 - komplettering

Samrådet avslutades den 14 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.