Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 29

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 29

Samrådet avslutades den 18 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter

Inga avvikande meningar har anmälts.