Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 30

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 30

Samrådet avslutades den 21 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter

Inga avvikande meningar har anmälts.