Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 36

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 36

Samrådet avslutades den 5 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter

Inga avvikande meningar har anmälts.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.