Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 39 - komplettering

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 39 - komplettering

Samrådet avslutades den 29 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

 

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.