Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 30

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 30

Samrådet avslutades den 24 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.