Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för vecka 18

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för vecka 18

Samrådet avslutades den 9 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

 

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkt 4 på Coreper II, då vi vänder oss denna form av utvidgning av unionen.

 

Vad gäller dagordningspunkt 4 på Coreper II vill vi lämna som synpunkt att vi  ser med oro på de ständigt ökande befogenheterna för Frontex.

 

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Crp II, punkt 4 Serbien

Avvikande mening. Sverige borde motsätta sig de ekonomiska krav som ställs på Serbien. Man borde acceptera en större flexibilitet av den ekonomiska politiken, inte minst vid finansiering av offentlig sektor.

Punkt 5 Habitat III

Vi vill få tillgång till utkastet till slutsatser.