Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för vecka 21

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för vecka 21

Samrådet avslutades den 25 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM (SD)

 

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på följande A-punkter:

Coreper I

17-18

Coreper II

4-8

Rörande punkterna:

Recommendation to the Council concerning the use of cryptographic products to protect electronic links in the context of the GALILEO project och

Draft Council decision authorising the opening the negotiations on a Convention on the recognition and enforcement of judgement in civil and commercial matters (the Judgements Convention) in the framework of the Hague Conference on private international Law lämnas följande avvikande mening:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening avseende båda A-punkterna med hänvisning till att detta kommer så pass sent och att informationen är bristfällig.