Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 8

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 8

Samrådet avslutades den 24 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM (SD), (V).

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 2 och 15-17 på Coreper I samt 4, 8-16 och 18-19 på Coreper II.

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Crp I, punkt 15. Vänsterpartiet avviker mot antagandet av fiskeavtal med Cooköarna. Sverige borde inte stödja antagandet utan istället driva att detta och andra liknande avtal omvandlas till projekt för att utveckla lokalt hållbart fiske.

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.