Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för v. 11

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för v. 11

Samrådet avslutades den 17 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (SD), (V)

Följande avvikande meningar har inkommit från Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 6 och 9 på Coreper I samt 10, 12, 14-16 och 18-19 på Coreper II.

Följande avvikande mening anmäldes av Vänsterpartiet:

Ang. Cor. II, punkt 1 och 2. Sverige borde välkomna, inte avvisa det faktum att EU-Turkietavtalet överklagas.